Loading...
Які технології ми використовуємо в процесі розробки програмного забезпечення?

Розробка програмного забезпечення — це комплексна послуга, яка складається з декількох основних етапів, кожний з яких потребує застосування певного виду інструментів та технологій. В цьому матеріалі ми хочемо поділитися з Вами, які програмні засоби використовуємо ми в процесі створення продукту.

Розробка програмного забезпечення передбачає, перш за все, застосування мов програмування (а також фреймворків та бібліотек на їх основі). В залежності від поставлених задач застосовуються ті чи інші мови. Компанія Smart IT Solutions займажться розробкою Web-орієнтованого програмного забезпечення, кросплатформенних мобільних додатків та Web-сайтів. Розкажемо про кожен з напрямів окремо.

Розробка Web-орієнтованого ПЗ передбачає написання двох основних частин програми — серверну та клієнтську.

Для розробки серверної сторони застосунку ми обрали мову програмування PHP та систему управління базами даних MySQL. Цей вибір зумовлено тим, що такий взаємозвʼязок є найбільш розповсюдженим і, з нашої точки зору, оптимальним. Мовою PHP написано велику кількість готових бібліотек, а фреймворки дозволяють підвищити швидкість і якість написаного коду. Нашою командою застосовується переважно Yii2 Framework, хоча ми маємо досвід роботи з Laravel та CodeIgniter 4.

Для розробки клієнтської частини додатку, у випадку розробки Single Page Application, ми застосовуємо JavaScript фреймфорк Vue. Якщо ж мова іде про розробку Multi Page Application, то ми застосовуємо, в залежності від потреб, jQuery, Vue та інші бібліотеки, використання яких вимагає ситуація.

Розробку кросплатформенних мобільних додатків для Android та iOS ми ведемо за допомогою технології React Native мовою JavaScript. Перевагою такого підходу є єдина кодова база для обох платформ, що дозволяє значно прискорити процес розробки та оптимізувати процес подальшої підтримки додатків.

В процесі розробки Web-сайтів наша команда застосовує мову програмування PHP та систему управління базами даних MySQL. В залежності від технічного завдання, розробники обирають одну із систем управління контентом: для корпоративних сайтів — WordPress, для Інтернет-магазинів — Open Cart, або один з фреймворків (Yii2, Larael, CodeIgniter 4) — у випадку, коли стандартного функціоналу CMS не вистачає.

Для написання коду ми віддаємо перевагу інтегрованому середовищу розробки PhpStorm. На наш погляд, цей софт забезпечує навищу ефективність при розробці мовами PHP та JavaScript, а це — наш основний стек технологій. Серед допоміжних інструментів розробки, які ми використовуємо — система контролю версій Git, яка на сьогодні є найбільш розповсюдженою та ефективною при командній розробці.