Loading...
Освітні послуги

Навчання розробці програмного забезпечення

Наша компанія надає освітні послуги в галузі розробки програмного забезпечення з перспективою працевлаштування у нас. Навчання проходить в індивідуальному форматі. За кожним зі студентів закріплюється куратор — один з провідних розробнизів з нашої команди. Робота з куратором комбінується з самоосвітою на основі навчальним матеріалів, рекомендованих нами. Набуття практичних навичок з програмування проходить на реальних проєктах.

Передумовою для початку навчання у нас є базове знання мови розмітки HTML та основи створення файлів стилей CSS. Наявність базових знань будь-якої з мов програмування стане плюсом та полегшить освоєння професійної Web-розробки, але це не є обовʼязковою умовою.

Курс backend розробки на PHP та MySQL

Для створення серверної частини додатків ми використовуємо мову програмування PHP та систему управління базами даних MySQL. PHP — одна з найбільш розповсюджених мов програмування, що використовується для створення сайтів та програмного забезпечення на стороні сервера. MySQL — вільно розповсюджувана система, що широко використовується для розробки Web-орієнтованого ПЗ.

В рамках проходження курсу Ви:

 • вивчите мову програмування PHP та навчитеся створювати скрипти з її допомогою;
 • навчитеся працювати з базами даних MySQL (MariaDB) — виконувати прості та складні запити на вибірку, створення, оновлення і видалення записів;
 • навчитеся грамотно проєктувати бази даних для конкретних задач;
 • освоїте основи роботи з одним з найпопулярніших PHP фреймворків — Yii2, Laravel, CodeIgniter 4;
 • навчитеся створювати динамічні Web-сайти та Web-сервіси за допомогою вище окреслених технологій;
 • ознайомитесь з основами роботи CMS WordPress та здобудете навичок по розробці тем для цієї системи керування контентом;
 • навчитеся працювати з документацією на технології програмування;
 • здобудете базових навичок по роботі з системою контролю версій GIT.

Курс frontend розробки

Frontend-розробка — це створення програмного забезпечення на стороні клієнта мовою JavaScript. Крім того, Frontend-розробник повинен вміти виконувати верстку макетів Web-сайтів та додатків за допомогою HTML та CSS.

В рамках проходження курсу Ви:

 • поглиблено вивчите мову розмітки HTML5 та стилізації CSS3;
 • вивчите мову програмування JavaScript та навчитеся створювати скрипти з її допомогою;
 • ознайомитеся з фреймворком Bootstrap та здобудете навичок по верстанню сторінок з його допомогою;
 • освоїте основи роботи з одним з найпопулярніших JavaScript фреймворків — Vue, React;
 • навчитеся створювати динамічні Web-додатки за допомогою вище окреслених технологій;
 • ознайомитесь з основами розробки кросплатформенних мобільних додатків за допомогою технології React Native;
 • навчитеся працювати з документацією на технології програмування;
 • здобудете базових навичок по роботі з системою контролю версій GIT.